Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  9 / 272 Next Page
Basic version Information
Show Menu
Previous Page 9 / 272 Next Page
Page Background

9

Kontrola kvality

//

Služby

Naše zkušební laboratoř je vybavena různými zkušebními a testovacími

zařízeními, která slouží k výzkumným a vývojovým účelům a také k nepřetržité

kontrole kvality.

Dokážeme provádět nejrůznější kontroly a testovací metody dle požadavků zákazníků

a příslušných norem (např. EN 12527 až 12533) nebo testovací běhy, při nichž si naše

výrobky sáhnou na nejzazší hranice možného namáhání. K dispozici máme různá

zkušební a testovací zařízení ke kontrole brzd a prvků ke směrové aretaci a rovněž k

ověřování statické životnosti.

Dále umíme přesně měřit vůli otočných ložisek, valivý odpor, elektrickou vodivost,

rovnoměrné otáčení a házivost našich výrobků. Naše dynamická zkušební stanice

dokáže provádět testy s normalizovanými zkušebními intervaly a libovolně volitelnými

zkušebními cykly.

Umožňuje realizovat zkušební cykly s rychlostí až 25 km/h a zatížením až 5 000 kg.

Samozřejmostí jsou nejmodernější měřicí prostředky a software na míru, které nám

dovolují provádět měření síly ve třech rozměrech (ve směru X, Y a Z) a definovat

libovolné zkušební a testovací intervaly. To vše doprovázejí a dokumentují

nejmodernější záznamová zařízení, mezi která patří například termokamera.

Víme, jak důležitá je pro vás kvalita.

Proto neustále investujeme do

vylepšování našeho systému řízení

jakosti a své výrobky a procesy

neustále podrobujeme přísným

kontrolám a testům.

Našim novátorským nápadům se tak

neustále dostává dokonalé péče – od

fáze vývoje až po sériovou výrobu.

Tento přístup se odráží v ověřené

špičkové kvalitě, která si zaslouží vaši

důvěru.