1

Nové kolejnice pro dopravní zařízení

Naše portfolio jsme rozšířili o nové kolejnice pro přepravu těžkých nákladů na dopravních zařízeních. Válečkové kolejnice Mini pro vysoké zatížení se od běžných produktů tohoto druhu liší dvěma podstatnými body: Zákazník se jednak může rozhodnout, zda se při montáži použijí úchytné spony nebo šrouby. Když se nepoužijí šroubové spoje, zjednoduší to údržbu dopravních drah. Na druhé straně jsou kolejnice dostupné také s kladičkami s nákolkem, které umožňují přesné umístění přepravovaných předmětů.

01/22/2020
by Vanessa Dumke

Dopravní elementy jsou z pozinkovaných plechových kolejnic, které jsou osazeny brunovanými ocelovými válečky. Díky dalšímu vývoji je možné kolejnice upevnit na běžných montážních profilech úchytnými sponami a na přání jsou dostupné s kladičkami s nákolkem. „Tím řešíme dva problémy, které pravidelně vídáme u našich zákazníků, a neuvěřitelně tím usnadňujeme všední den v intralogistice,“ říká náš CEO Uwe Eschment.

V mnoha případech jsou jednotlivé kolejnice sešroubovány s konstrukcí. Pokud se musí vyměnit nebo opravit, musí se nejdříve demontovat válečky a teprve pak se dají uvolnit šrouby. Často nejde na první pohled poznat, kde se přesně nacházejí, což navíc komplikuje demontáž. Nyní dodáváme systém, kde jsou šrouby nahrazeny úchytnými sponami. „Zaplnili jsme tím mezeru na trhu,“ říká Eschment. Někteří zákazníci se výslovně ptali na kolejnice tohoto druhu, protože takové řešení doposud hledali marně.

Prostorově úsporné intralogistické řešení

Další výhoda tohoto systému spočívá v kladičkách s nákolkem. S nimi lze umístit předměty tak přesně jako s vodicími kolejnicemi, ale zabírají méně místa. Naše nové řešení je proto dobrou alternativou pro zákazníky, kteří nemají k dispozici mnoho místa. Zvláštní předností kolejnic jsou extrémně přesné válečky s lehkým chodem. Jedná se o robustní komponenty z oceli s kuličkovými ložisky, které lze používat v teplotním rozmezí minus 40 až plus 100 stupňů Celsia – bez naolejování dokonce do 250 stupňů. Jeden váleček má maximální nosnost 40 kilogramů. Na dopravních drahách, kde jsou zabudovány tyto kolejnice, se tedy mohou bezproblémově přepravovat také těžké náklady.

Kolejnice vyrábíme podle objednávky individuálně s požadovanou délkou a roztečí. Momentálně jsou dostupná dvě provedení, která se liší velikostí a nosností: U varianty RU-13ST mají válečky průměr 12 milimetrů, šířku 16 milimetrů a nosnost 30 kilogramů. Kolejnice se vyrábějí podle požadavků zákazníka v délce až tři metry a lze je dodat okamžitě.

}