1

Nyní také studijní obor tvůrce médií

Od letošního roku vzděláváme také tvůrce médií. Díky tomu rozšiřujeme svou působnost jako firma vyučující praktickou část v duálním vzdělávání a oslovujeme tak uchazeče, kteří by svou profesní specializaci asi nehledali v průmyslovém odvětví. K 1. srpnu jsme již přijali dva studenty. Posilují oddělení marketingu a komunikace s cílem připravovat informace o produktech a službách tak, aby ještě lépe vyhovovaly cílovým skupinám.

01/22/2020
by Vanessa Dumke

„Zatím není obvyklé, aby průmyslové podniky nabízely vzdělání jak pro digitální a tištěná média, tak pro audio a video,“ říká naše referentka personálního oddělení Julia Schäfer. Jako první firma v regionu spojujeme kreativní činnost s technickým obsahem. Mezi firmami, které se podílí na duálním vzdělávání, je náš obor jedinečný. Klasické studijní obory nabízíme i nadále: Obchodní referent/referentka pro velkoobchod a zahraniční obchod, odborný informatik/informatička pro vývoj aplikací a odborný pracovník skladové logistiky. Celkem již tedy nabízíme pět profesí.

V srpnu u nás zahájí své vzdělání v oboru tvůrce médií jeden mladý muž a jedna mladá žena. Svůj pracovní život zahájí v různých oblastech: Video a audio a digitální a tištěná média. Duální vzdělání je po třech letech ukončeno zkouškou u německé Průmyslové a obchodní komory. Do té doby se studenti naučí střídavě ve firmě a na odborné škole všechno, co musejí vědět pro každodenní práci. Na odborných školách Robert-Bosch-Berufskolleg v Dortmundu a Berufskolleg Senne v Bielefeldu získají všeobecné odborné dovednosti a znalosti, které jsou u nás ve firmě smysluplně doplněny a mohou se hned v práci využít.

Tvůrci médií by měli být převzati

„Po ukončení duálního vzdělání naše mladé lidi zpravidla přebíráme do stálého pracovního poměru. To bychom rádi udělali také v případě tvůrců médií,“ říká Schäfer. Tým marketingu a komunikace, který se momentálně skládá ze dvou lidí, by měl být nastálo rozšířen. Tak reagujeme na rostoucí význam tvorby médií také v průmyslových firmách. Cílem je zprostředkovávat informace o produktech a službách tak, aby z nich zákazníci a zájemci měli největší možný užitek. Kupříkladu vysvětlující videa názorně představují funkce a možnosti použití kol, dopravních zařízení nebo transportních systémů.

„Jsme inovativní firma. To má být vidět nejen na našich komponentech a intralogistických řešeních, ale také na naší prezentaci na veřejnosti,“ říká Schäfer. Z toho pro tým marketingu a komunikace vyplývá stále více nových projektů, na kterých se podílejí i studující.