1 1

Transportní systém bez řidiče v provozu

Zrychlit pracovní procesy a ulehčit práci zaměstnancům – přesně pro tyto účely jsme navrhli náš transportní systém bez řidiče (FTS) TORsten. Vyvinuli jsme jej jako malé, ale obratné vozidlo, které může přes obrovské výrobní a logistické haly přepravovat náklad těžký až sedm tun. Na rozdíl od jiných FTS má TORsten vlastní senzoriku a není vázaný indukčním nebo optickým vedením. Proto se může přizpůsobit každému prostředí a lze jej využívat multifunkčně.

01/22/2020
by Vanessa Dumke

Ať už ve výrobě nebo ve skladu, náš transportní systém bez řidiče TORsten se dá použít ve všech oblastech intralogistiky: Při výstavbě větrných elektráren, v automobilovém průmyslu, při osazování palet v potravinářském průmyslu, v tiskárnách nebo při přepravě tříděných dopisů na nakládací rampu ve sběrných přepravních uzlech poskytovatelů zásilkových služeb.

Nasazení ve vnitropodnikové dopravě a při vychystávání

Možnou oblastí použití TORsten je vnitropodniková doprava z příjmu zboží do skladu. Transportní systém bez řidiče převezme rozvoz zboží na příslušná skladová místa. Než se TORsten bude moci pustit do díla, musí se zmapovat prostor, kde bude jezdit, a definovat na něm různé koncové body. Aby FTS mohl splnit transportní příkaz, obdrží informace o koncových bodech, ke kterým má jezdit. Na základě těchto informací sám vytvoří nejkratší trasu skladem. Pokud současně jezdí více vozidel, navzájem se mezi sebou koordinují.

Torsten může pomáhat také při vychystávání zboží k člověku, například v montáži. V automobilovém průmyslu se dají pomocí TORsten nejefektivnější cestou přemisťovat jednotlivé autodíly ze skladu ke konečné montáži. Tímto způsobem vozidlo zásobuje každého montéra díly, které zabudovává do karoserie. Jiná možnost spočívá v tom, že se na transportní systém bez řidiče naloží kompletní karoserie a s ní se jezdí podél jednotlivých stanovišť montáže. Na jednotlivých pracovištích pak pracovníci montují do auta různé díly.

Transportní systém bez řidiče usnadňuje práci

Ať se TORsten používá kdekoliv, existují různé možnosti, jak jej naložit: Jednou z možností je, že TORsten podjede transportní desku, na které se nachází zboží, a pak ji odveze do skladu. Nebo se tento transportní systém bez řidiče může napojit na válečkové dráhy a nakládat přes ně.

Ve skladu i při vychystávání zboží k člověku TORsten ulehčuje práci odborným pracovníkům. Bez něj by museli sami chodit po skladu, aby rozvezli zboží nebo jej vychystávali. FTS je konstruován bez oje, takže se montéři při práci na rozdíl od jiných nízkoplošinových zařízení nemusí pohybovat kolem zpracovávaného dílu.

Výkonný transportní systém bez řidiče

TORsten je malý a obratný, a proto jej lze bezproblémově použít v prostorech, kam se vidlicové vozíky kvůli své délce nedostanou. Transportní systém bez řidiče tak splní svůj účel i v nejmenším prostoru a se svou velikostí 1 285 x 835 milimetrů nabízí intralogistice prostorově úsporné řešení. V závislosti na provedení přepravuje TORsten náklady těžké 1,2 až 7 tun rychlostí 1,5 metru za sekundu. Kromě toho díky různým nadstavbám přepravuje nejrůznější druhy materiálu a zboží. FTS má navíc zabudované snímače, díky kterým zavčas rozpozná překážky a zabrání kolizím. Tímto způsobem se s TORsten dají vybudovat inteligentní a interaktivní pracoviště, na kterých člověk a stroj kooperativně vyřizují své každodenní úkoly.

Transportní systém bez řidiče TORsten nepřetržitě vyvíjíme dále. Momentálně pracujeme na tom, aby se i robotická ramena ovládala přes TORsten. Výhledově tedy bude možné, že bude umět samostatně uložit zboží do regálů nebo jej uchopit.

Recent Articles