Komponenty

Sbohem PAU: kola bez znečišťujících látek

Mnoho plnopryžových kol obsahuje rakovinotvorné polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU), se kterými zaměstnanci a spotřebitelé každý den zacházejí,…