Dodání a montáž

 

Dodání a montáž Vašeho intralogistického řešení převezmou u nás školení pracovníci. Svůj projekt dobře znají a vědí, co je při montáži důležité. Tímto způsobem zaručujeme odbornou a rychlou instalaci Vašeho řešení, abyste jej mohli co nejdříve intergrovat do svých procesů.

 

Uvedení do provozu a školení

 

Vaše intralogistické řešení uvedeme do provozu. Přitom ověřujeme, zda splňuje všechny funkce. Následně školíme také Vaše zaměstnance. Nové intralogistické řešení má být koneckonců používáno odborně a bezpečně. Během školení tematizují naši zaměstnanci také potřebné údržbové práce. My totiž chceme, abyste měli z našich intralogistických řešení dlouho radost a aby tato řešení trvale zlepšila produktivitu Vaší firmy a ergonomie práce.