Optimalizace výrobní linky u adp Gauselmann

Nová výzva

 

Poté, co východovestfálský výrobce hracích automatů rozšířil své oddělení konfigurace o další montážní halu, hledal vhodný systém pro tok materiálu ve firmě. Požadoval plně automatizovaný transportní systém, který pokryje veškeré intralogistické požadavky za nejnižší možné náklady, pokud možno bez rizika, a navíc zaručí bezproblémové napojení na dopravní zařízení logistického subdodavatele.

 

Komplexní systém řízení montáží

 

V podobě komplexního systému řízení montáží jsme předložili koncept, který výrazně zjednodušuje montážní práce a dopravu hracích automatů, a který obstojí i v budoucnosti.

V první fázi projektu si naši obchodní zástupci nejdříve udělali během pravidelných návštěv přesnou představu o intralogistických výzvách přímo na místě. Poté následovaly komplexní konzultace. V tomto rámci prezentovali vedoucí projektů také výkresy, náčrty, fotografie a videa podobných zařízení a mluvili o zkušenostech s těmito řešeními. Tímto způsobem se vypracovaly výhody a nevýhody různých systémů.

 

Klaus Lange, vedoucí oddělení výroby konečných zařízení, adp Gauselmann GmbH

 

Následně bylo nainstalováno řešení na míru, sestávající z různých komponent, které jsou vzájemně propojeny podle stavebnicového principu TORWEGGE a splňují nejvyšší standardy kvality. Konfigurační prostory montážní haly jsou vybaveny 15 plošinami pro instalaci hracích automatů, sedmi na levé a osmi na pravé straně. Na začátku konfigurace automatů mechanici dopraví automat ke zpracování pomocí zdvižného vozíku na jednu z plošin. Tam zabudují technologii pro herní balíčky a zpracování peněz a montují kryty v ergonomické pracovní výšce.

Kolem plošin vede automatický systém toku materiálu ve tvaru U. V tomto případě se jedná o akumulační řetězový dopravník se zdvihem, který automaticky posune dokončené automaty a dopraví je směrem k logistickému centru. Díky novému zařízení již mechanici nemusí ručně manipulovat s automaty. Díky zvýšené rychlosti dopravy je celý pracovní proces efektivnější. 

Aby bylo možné dopravit automaty směrem k logistickému centru, vybavili jsme křižovatky mezi akumulačními řetězovými dopravníky a plošinami točnami. Ty po montáži navedou hrací automaty tak, aby nabraly směr vedoucí do logistického centra. Pro koordinaci přednosti v jízdě, kdy jeden automat jede z montážní plošiny a zároveň se na řetězovém dopravníku nachází druhý automat, se používá speciální software, který zajišťuje úpravu přednosti v jízdě.