1 1

Plně automatický transportní systém pro montáž hracích automatů

Při hledání plně automatického transportního systému pro montáž hracích automatů výrobce adp Gauselmann zohlednil expertizu společnosti TORWEGGE.

01/22/2020
by Thorsten Burgard

Poradit místo prodat

Technologický vývoj, změněné požadavky zákazníků a rostoucí prodej podniky pravidelně nutí přehodnotit a upravit své interní procesy. Strukturální změny a doplnění nebo výměna technických systémů často zvyšují efektivitu. Volba správného řešení ovšem vyžaduje spoustu know-how. To ovšem mnoho výrobních podniků nemá v potřebné míře – jejich hlavní činností koneckonců není optimalizace procesů, ale výroba. Proto se výrobce hracích automatů adp Gauselmann GmbH při hledání vhodných řešení obrátil na nás. Tímto zákazníkem jsme se intenzivně zabývali a provedli jsme obsáhlé poradenství. Na jeho základě jsme vyvinuli rychlý a prostorově úsporný systém řízení montáže pro novou montážní halu na pracovišti vývoje ve východovestfálském Lübbecke.

adp Gauselmann je dceřinou společností skupiny Gauselmann a zaujímá vedoucí postavení na trhu v oblasti vývoje, výroby a prodeje hracích automatů. V závodě v Lübbecke tento výrobce vyvíjí a vyrábí v osmi halách hrací automaty se smějícím se žlutým sluncem, které možná znáte z heren a restaurací. Poté, co tento východovestfálský výrobce rozšířil své oddělení konfigurace o další montážní halu, hledal vhodný systém pro tok materiálu ve firmě. Požadoval plně automatizovaný transportní systém, který pokryje veškeré intralogistické požadavky za nejnižší možné náklady, pokud možno bez rizika, a navíc zaručí bezproblémové napojení na dopravní zařízení logistického subdodavatele.

Tento projekt byl opravdu složitý a adp Gauselmann proto využil našeho komplexního poradenství. Klaus Lange, vedoucí oddělení výroby konečných zařízení u adp Gauselmann GmbH, vysvětluje proč: „Potřebovali jsme podporu od vysloveného odborníka v oblasti intralogistiky, aby se nám podařilo najít vhodné řešení pro optimální tok materiálu.“ Přesvědčili jsme nejen fundovanými odbornými znalostmi kol, válečků, manipulační a transportní techniky, ale také naším poradenstvím na vysoké úrovni. Naši obchodní referenti strávili spoustu času identifikováním potřeb společnosti adp Gauselmann. V podobě komplexního systému řízení montáží předložili koncept, který výrazně zjednodušuje montážní práce a dopravu hracích automatů, a který obstojí i v budoucnosti.

Poradenství čerpající z osvědčených postupů

Již od roku 2012 vybavujeme tohoto výrobce hracích automatů dopravními systémy. „Díky úzké spolupráci v minulosti jsme již měli vytvořenou dlouhotrvající vzájemnou důvěru, na které jsme tento rozsáhlý projekt mohli postavit,“ říká Lange. Výzva pro nás spočívala v tom, jak sladit tok materiálu, procesy a výběr systému s určenými cíli. Na samém počátku vývoje řešení adp Gauselmann pouze hrubě načrtl, co bude muset nový systém umět. „Věděli jsme jenom to, kolik automatů chceme montovat a přepravovat,“ vzpomíná Lange. „Jak tohoto cíle dosáhneme, bylo na nás.“

V první fázi projektu si naši obchodní zástupci nejdříve udělali během pravidelných návštěv přesnou představu o intralogistických výzvách přímo na místě. Poté následovaly komplexní konzultace. V tomto rámci prezentovali naši zaměstnanci také výkresy, náčrty, fotografie a videa podobných zařízení a mluvili o zkušenostech s těmito řešeními. Tímto způsobem se vypracovaly výhody a nevýhody různých systémů. „Rychle jsme si všimli, že mluví lidé s hlubokými odbornými znalostmi,“ říká Lange.

Kompetentní poradenství

Nezodpovězené otázky byly vyjasněny v dalších jednáních. „Obchodní zástupce TORWEGGE jsme nezažili jako klasické prodejce, ale spíše jako sparring partnery, kteří udělají všechno pro to, aby byl projekt realizován rychle a úspěšně,“ říká Lange. Z každého jednání adp Gauselmann obdržel protokol. „Vždy jsme byli perfektně informováni a mohli jsme rekapitulovat výsledky a interně o nich diskutovat.“

adp Gauselmann byl do všech procesů zapojen i během realizace. Pravidelně docházelo k osobní výměně informací: „Měli jsme možnost, kdykoliv nechat zohlednit naše přání nebo požadavky,“ říká Lange.

Rychlejší kompletace automatů

Následně bylo nainstalováno řešení na míru, sestávající z různých komponent, které jsou vzájemně propojené podle našeho stavebnicového principu TORWEGGE a splňují nejvyšší standardy kvality. Konfigurační prostory montážní haly jsou vybaveny 15 plošinami pro instalaci hracích automatů, sedmi na levé a osmi na pravé straně. Na začátku konfigurace automatů mechanici dopraví automat ke zpracování pomocí zdvižného vozíku na jednu z plošin. Tam zabudují technologii pro herní balíčky a zpracování peněz a montují kryty v ergonomické pracovní výšce.

Kolem plošin vede automatický systém toku materiálu ve tvaru U. V tomto případě se jedná o akumulační řetězový dopravník se zdvihem, který automaticky posune dokončené automaty a dopraví je směrem k logistickému centru. Díky novému zařízení již mechanici nemusí ručně manipulovat s automaty. Díky zvýšené rychlosti dopravy je celý pracovní proces efektivnější. „Systém řízení montáže nabízí zřetelné zvýšení výkonu vůči našim dopravním zařízením, které jsme doposud používali. Ve srovnání s ručním transportem v ostatních halách je automatický transport navíc mnohem praktičtější,“ shrnuje Lange.

Aby bylo možné dopravit automaty z montáže směrem k logistickému centru, vybavili jsme 90° zatáčkami křižovatky mezi akumulačními řetězovými dopravníky a plošinami. Na konci pravé montážní linky je navíc instalovaná točna. Ta přesazuje hrací automaty, které přicházejí z výroby, aby se mohly z levé a pravé linky správně nasměrovat a přemístit do logistického centra. Pro koordinaci přednosti v jízdě, kdy jeden automat jede z montážní plošiny a zároveň se na řetězovém dopravníku nachází druhý automat, se používá speciální software, který zajišťuje úpravu přednosti v jízdě.

Spolupráce v důvěrné atmosféře

První údržbu jsme prováděli ještě sami a nyní ji již převzalo oddělení údržby adp Gauselmann. „Zařízení funguje velmi spolehlivě,“ potvrzuje Lange. Pro případ, že se vyskytnou nějaké otázky, má spolu se svým týmem přiděleného stálého obchodního zástupce a může se také kdykoli obrátit na obchodní referenty v oddělení prodeje.

Díky úvodním podrobným konzultacím a plánování probíhal vývoj a implementace systému hladce. Lange tedy naprosto pozitivně uzavírá: „Stejně jako v minulosti jsme i při tomto projektu opět udělali s TORWEGGE dobré zkušenosti. Kompletní realizace se konala ve velmi otevřené atmosféře plné vzájemné důvěry.“ Během intenzivních diskuzí ve fázi konzultací hned vznikly také nápady pro další spolupráci.

Recent Articles